Snookercup deltävling 13 av 16

31 Oktober 2022 kl. 17.00–23.00
Kontakt

Plats
Biljardsalen
Kaserngatan 23
00130 Helsingfors