Bli medlem i Biljardklubben

Året 2020 börjar för biljardklubbens del med snookercuppen den 13 januari kl 17.00 i biljardsalen Baribal, Styrmansgatan 6 - 8, 00150 Helsingfors. Med spårvagn 1 kommer man närmast. Spårvagn 3 i båda riktningarna och bussarna 14, 18 och 21 till hållplatsen Eira Sjukhus.

Meddela intresse via tel 0400 746 747 eller mail: roger.rajalin@gmail.com så kommer du med på klubbens epost-lista.

Handelsgillets nya biljardsal i källaren (Ravintolakolmios tidigare kontor) öppnas under försommaren 2020.

Biljardklubben tackar Gillebroder Claus Sundberg och Belissima Oy för den storartade sponsoreringen av restaureringen av bord 1 och nya skyddsdukar för alla bord samt nya köer och krattor!    

Biljardklubben med förkortningen HGB är nu medlem i Biljardförbundet från den 8 juni 2017.

Nybörjarkurser anordnas vid behov. Kontakta Roger.