Biljardsalen är öppen för träningsspel i maj onsdag till lördag kl 16.00 - 22.00 när Bar & Bistro Gillet är öppet.

Om öppethållningstiderna ändras uppdaterar vi denna sida när så sker. 

Bli medlem i Biljardklubben

Kom med i biljardklubben genom att anmäla dig till Roger Rajalin. (Se kontaktuppgifter)

Biljardklubben tackar Gillebroder Claus Sundberg och Belissima Ab för den storartade sponsoreringen av restaureringen av bord 1 och nya skyddsdukar för alla bord samt nya köer och krattor!    

Nybörjarkurser anordnas när vi kan inleda verksamheten. Kontakta Roger!